Економіко-правові засади регулювання господарської діяльності підприємств тютюнової промисловості України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертаційна робота присвячена обгрунтуванню впливу економіко-правових засад регулювання на ефективність господарської діяльності підприємств тютюнової промисловості України.

Опис

Ключові слова

підприємства тютюнової промисловост, економіко-правові засади регулювання, система оподаткування, ринок тютюнових виробів, господарська діяльність, інвестиційні надходження, надходження до державного бюджету, предприятия табачной промышленности, экономико-правовые аспекты регулирования, система налогообложения, рынок табачных изделий, хозяйственная деятельность, инвестиционные поступления, поступления в государственный бюджет, enterprises of tobacco industry, economic and legal regulating fundamentals, taxation system, tobacco goods market, economic activity, investment proceeds, proceeds to the state budget

Бібліографічний опис

Міненко, М. А. Економіко-правові засади регулювання господарської діяльності підприємств тютюнової промисловості України : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.06.01 / Міненко Михайло Анатолійович ; НУХТ. - К., 2002. - 21 с.