Можливість використання грибів та бактерій для біологічного синтезу наночасток срібла

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Нині проводяться дослідження можливості застосування наночасток срібла (AgNPs) у антибактеріальній та протигрибковій терапії. Доведено, що вони індукують синтез активних форм кисню, які викликають незворотні пошкодження бактерій, а також здатні зв’язуватись із ДНК або РНК, що перешкоджає процесу реплікації мікроорганізмів. Отримати AgNPs можна за допомогою різних способів. При цьому хімічні та фізичні методи є досить трудомісткими, енергозатратними, а також потребують використання токсичних сполук, які негативно впливають на навколишнє середовище. Біологічний метод синтезу наночасток є дешевим та екологічно чистим. Відомі способи біогенного синтезу наночасток срібла за допомогою бактерій та міцеліальних грибів.

Опис

Ключові слова

наночастинки срібла, гриби, бактерії, біосинтез, silver nanoparticles, fungi, bacteria, biosynthesis, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Лазюка, Ю. В. Можливість використання грибів та бактерій для біологічного синтезу наночасток срібла / Ю. В. Лазюка, Є. В. Харченко, О. І. Скроцька // Біотехнологія ХХІ століття : матеріали ХІV всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 травня 2020 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – С. 53.