Історія української культури: навчально-методичний комплекс

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В навчально-методичному комплексі розглянуто проблеми теорії та історії української культури у зв’язках з європейською та світовою культурою, подані концепції видатних представників української культурологічної думки. Теми програмного курсу подають ретроспективу української культури від найдавніших часів до сучасності, окремо виділені періоди Київської Русі, українського бароко, культурного відродження ХІХ та ХХ ст. In training complexes discussed problems of the theory and history of Ukrainian culture in relations with European and world culture, presented the concept of eminent representatives of the Ukrainian cultural thinking. Topics programming course serves retrospective of Ukrainian culture from ancient times to the present, separately identified period of Kievan Rus', Ukrainian baroque cultural revival of the nineteenth and twentieth centuries.

Опис

Ключові слова

історія культури, історичні документи, європейська культура, світова культура, cultural history, historical documents, european culture, world culture, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Історія української культури : Навчально-методичний комплекс до вивчення дисципліни для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання / В. О. Колосюк, С. Б. Буравченкова, С. І. Дичковський, Н. М. Левицька, С. І. Береговий, Є. Е. Кобилянський, О. О. Коцюбанська. – К. : НУХТ, 2012. – 283 с.