Композиція для виробництва емульгованого продукту (Патент на корисну модель № 99106)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель належить до харчової промисловості і може бути використаний для виробництва ковбасних виробів. Задачею, на вирішення якої направлена корисна модель, є створення композиції для виробництва емульгованого продукту, в якій за рахунок використання сухої молочної сироватки, молочного концентрату та сухого молока в поєднанні з харчовими солями та гідроколоїдами підвищуються функціонально-технологічні характеристики емульгованого продукту без погіршення їх біологічної цінності. The utility model belongs to the food industry and can be used for the production of sausages. The problem to be solved by the utility model is to create a composition for the production of emulsified product, in which due to the use of whey powder, milk concentrate and milk powder in combination with food salts and hydrocolloids increases the functional and technological characteristics of the emulsified product without compromising their biological value.

Опис

Ключові слова

silica, композиція, сухий тваринний білок, рисове борошно, composition, кремнезем, dry animal protein, rice flour, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент України на корисну модель № 99106 UA, МПК A22 С 11/00 (2015.01). Композиція для виробництва емульгованого продукту / Іванов С. В, Пасічний В. М., Неводюк І. В., Духнич М. С., Герасименко М. Ю. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u201407712 ; заявл. 09.07.2014 ; опубл. 25.05.2015, Бюл. № 10 2015.

Зібрання