Формування та розвиток системи ризик-менеджменту на підприємстві харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

ризик, система, ризик-менеджмент, управління ризиками, ризикозахищеність, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Тюха, Я. М. Формування та розвиток системи ризик-менеджменту на підприємстві харчової промисловості : кваліфікаційна робота ... магістра : 073 Менеджмент / Ярослав Максимович Тюха ; наук. керівник Наталія Степанівна Скопенко. – Київ, 2023. – 142 с.