Планування та оптимізація витрат підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Діяльність будь-якого суб’єкта господарювання починається зі здійснення витрат які виражаються через купівлю будівель, приміщень, устаткування, ресурсів, що будуть забезпечувати його діяльність протягом тривалого періоду часу. The activities of any entity from the beginning of expenditure which are expressed through the purchase of buildings, premises, equipment and resources that will ensure its activity for a long period of time.

Опис

Ключові слова

планування, оптимізація, витрати, planning, optimization, costs

Бібліографічний опис

Гайдай, А. Планування та оптимізація витрат підприємства / А. Гайдай // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Київ, 14 – 15 березня 2013 р. : тези доповідей. — К.: НУХТ, 2013. — С. 15-17.