Оптимізація розміщення та потужності хлібопекарських підприємств по регіонах України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Зроблено аналіз сучасного стану хлібопекарської галузі Україні, вивчено регіональні особливості споживання хлібобулочних виробів населенням нашої країни, запропоновано спосіб оптимізованого розміщення хлібопекарських підприємств у географічних центрах областей України.
An analysis of the modern condition of bakery industries of Ukraine, studied regional features of consumption of bakery products of the population of our country, proposed a method of optimized placement of bread-baking enterprises in the geographical centers of the regions of Ukraine.

Опис

Ключові слова

пекарня, хлібокомбінат, споживання хліба, потужність, розміщення, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, bakery, bread-baking complex, consumption of bread, power, accommodation

Бібліографічний опис

Маслюк, В. В. Оптимізація розміщення та потужності хлібопекарських підприємств по регіонах України / В. В. Маслюк, О. М. Козир, В. М. Махинько /Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. - К. : ПП Авокадо, 2010. - № 7-8 (68-69). – С. 13-15.

Зібрання