Ресурсна база комерційних банків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розвиток ринкових відносин неможливий без ефективно функціонуючого банківського сектору, завдяки якому реалізуються зв'язки між всіма учасниками і складовими частинами господарського механізму економіки держави. Головною передумовою стабільного функціонування банківської системи та забезпечення реалізації нею функції фінансового посередництва є ефективне формування ресурсної бази банків. The development of market relations is impossible without a well functioning banking sector, through which sold bonds between all parties and components of the economic mechanism of the state economy. The main prerequisite for a stable banking system and implementation of the function of financial intermediation is efficient formation of the resource base of banks.

Опис

Ключові слова

комерційні банки, ринкові відносини, фінансові системи, commercial banks, market relations, financial systems, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Нечитайло, О. Ресурсна база комерційних банків / Олександр Нечитайло, Галина Лановська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 382-383.