Обліково-аналітичне забезпечення управління виробничими запасами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

виробничі запаси, первісна вартість, бухгалтерський облік, облікова політика, документообіг, платоспроможність, ліквідність, аудит, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Гуменчук, М. М. Обліково–аналітичне забезпечення управління виробничими запасами : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 071 Облік і оподаткування / Мар’яна Миколаївна Гуменчук ; наук. керівник Юлія Леонідівна Темчишина. – Київ, 2021. – 133 с.