Споживче банківське кредитування : ресурсне забезпечення та ефективність

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У тезах розглянуто процес розвитку ринкової економіки його актуальність, вироблення концепції розвитку споживчого кредитування в Україні, тому що кредитні взаємовідносини між банками та населенням супроводжується численними проблемами. Йдеться не тільки про вдосконалення техніки кредитування і розширення видів кредитних послуг, а також про вироблення комплексу нових принципів, що дадуть можливість спростити і поліпшити якість стосунків банків із фізичними особами. In theses examined the development of market economy, its importance, the development of the concept of consumer lending in Ukraine, so that credit relations between banks and the public is accompanied by numerous problems. It is not just about improving technology and expanding credit types of credit services, as well as the development of complex new concepts that will allow to simplify and improve the quality of banks' relationships with individuals.

Опис

Ключові слова

споживчий кредит, кредитні взаємовідносини, споживчі позики, consumer credit, credit relationships, consumer lending, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Ситник, І. П. Споживче банківське кредитування: ресурсне забезпечення та ефективність / І. П. Ситник, Н. І. Іваницька // Інноваційний потенціал економіки: сучасні концепції формування та управління : програма і матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 11 – 12 жовтня 2013 р. : тези доповідей. — Херсон : ХДУ, 2013.