Сучасний стан вітчизняного ринку молока та молочних продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Складна структура ринку молока та молокопродуктів відкриває підприємствам широкі можливосгі для унікального позиціонування й забезпечення конкурентоспроможності. The complex structure of the market in milk and milk products businesses opens wide for mozhlyvoshi unique positioning and ensure competitiveness.

Опис

Ключові слова

соціально-економічний розвиток, вітчизняний ринок молока, вітчизняний ринок молочних продуктів, socio-economic development, domestic dairy market, domestic market for dairy products, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Скопенко, Н. С. Сучасний стан вітчизняного ринку молока та молочних продуктів / Н. С. Скопенко, А. О. Бовкун // Продукты & ингредиенты. - 2011. - № 4 (79). - С. 36-37 ; № 5 (80). - С. 48-49.

Зібрання