Визначення впливу температури теплоносія на кінцеву вологість пивних дріжджів при сушінні в шарі інертного матеріалу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Визначено залежність кінцевої температури теплоносія від параметрів процесу та її вплив на сушіння пивних дріжджів у вібропсевдозрідженому шарі інертного матеріалу. The dependence of the final coolant temperature on the parameters of the process and its effect on drying beer yeast in vibropsevdozridzhenomu layer of inert material.

Опис

Ключові слова

інерт, теплоносій, плівка, пивні дріжджі, зневоднення, inert, coolant, lamina, brewer's yeast, dehydration, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Якобчук, Р. Л. Визначення впливу температури теплоносія на кінцеву вологість пивних дріжджів при сушінні в шарі інертного матеріалу / Р. Л. Якобчук, В. Л. Яровий // Харчова промисловість. - 2011. - Вип. 11. – С. 50-53.