Віртуальний туризм: психологічні інновації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У науковій роботі розглянуто віртуальний туризм як інноваційний напрям туристичної сфери, та його психологічні особливості. The scientific work considers virtual tourism as an innovative direction of the tourism sphere, and its psychological features.

Опис

Ключові слова

віртуальний туризм, психологія, інновації, virtual tourism, psychology, innovations, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Чугаєва, Н. Ю. Віртуальний туризм: психологічні інновації / Н. Ю. Чугаєва // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19–20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – C. 241.