Паралельна робота декількох автономних джерел енергії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На відміну від традиційної енергетики, що використовує вугілля, нафту, газ та є одним з основних джерел забруднення навколишнього середовища, альтернативну енергетику умовно відносять до екологічно чистого виду енергії. Unlike traditional energy using coal, oil, gas, and are a major source of environmental pollution, alternative energy conventionally referred to as non-polluting energy source.

Опис

Ключові слова

нафта, газ, вугілля, oil, coal, gas, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Струнін, І. В. Паралельна робота декількох автономних джерел енергії / І. В. Струнін // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 264.