Особливості використання інформаційних технологій в туристичному бізнесі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Використання технології веб-сервісів дозволяє забезпечити взаємодію інформаційних систем туристичної компанії та постачальника туристичних послуг у мережі Інтернет. При цьому, немає прив’язки до певної платформи або мови програмування, оскільки міжпрограмна взаємодія відбувається по прозорим технологічно-незалежним інтерфейсам. Use of Web services allows for interaction information systems travel company and provider of travel services on the Internet. Thus, there is no reference to a specific platform or programming language because the interaction between the programs is transparent to technology-independent interfaces.

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, туристичний бізнес, веб-сервіс, Information Technology, tourism business, Web Service

Бібліографічний опис

Квятковський, О. В. Особливості використання інформаційних технологій в туристичному бізнесі / О. В. Квятковський // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 25 листопада 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 178-179.