Новий нетоксичний реагент для освітлення поляриметричних розчинів цукрового виробництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статі розглянуто застосування нового нетоксичного реагенту для освітлення розчинів сахарози при поляриметричному визначенні масової частки сахарози, який є безпечним і не спричиняє негативного впливу на навколишнє середовище. В статье рассмотрено применение нового нетоксического реагента для осветления растворов сахарозы при поляриметрическом определении массовой части сахарозы, который является безопасным и не вызывает негативного влияния на окружающую среду. In the article is considered to use of new untoxic reagent for clarification of solutions of saccharose, at determination of mass part of saccharose, which is safe and does not causes negative influence on an environment.

Опис

Ключові слова

розчини, очищення, реагент, цукробурякове виробництво, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, масова частка сахарози, solutions, clarification, reagent, sugar-beet production, sacсharose, mass part of saccharose, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Новий нетоксичний реагент для освітлення поляриметричних розчинів цукрового виробництва / Н. А. Гусятинська, І. М. Касян, В. О. Штангеєв, О. М. Молодницька // Цукровий бізнес в умовах національного та світового ринку : науково-технічна конференція цукровиків України. – К.: Цукор України, 2011. – С. 219