Позамовна складова вивчення іноземної мови для формування міжкультурної комунікативної компетенції студентів галузі «туризм»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дослідження присвячене детальнішому розгляду сутності позамовного аспекту розвитку міжкультурної комуніка тивної компетенції та виявленню способів її формування на заняттях іноземних мов.

Опис

Ключові слова

позамовна складова, вивчення іноземних мов, міжкультурна комунікативна компетенція, extra lingual component, learning foreign languages, intercultural communicati intercultural communicative competenceve competence, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Лук’янець, Г. Г. Позамовна складова вивчення іноземної мови для формування міжкультурної комунікативної компетенції студентів галузі «туризм» / Г. Г. Лук’янець // Learning Styles and Strategies. Science and Innovation : abstracts of the 8th International scientific and practical conference. – Liverpool : Nika Publishin, 2020. – P. 79-81.