Колонний дифузійний апарат (Патент на корисну модель № 8856)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Колонний дифузійний апарат містить вертикальний циліндричний корпус з контрлопатями і розміщеним всередині нього пустотілим валом, на якому прикріплені лопаті для транспортування бурякової стружки, сито для відділення дифузійного соку, розподільник стружки, вивантажувальний пристрій. В нижній, середній та верхній частинах колони в рядах контрлопатей встановлені пристрої для відбору проб сокостружкової суміші, які складаються з направляючих труб з сегментними вирізами, всередині яких розміщені рухомі труби, що мають такі ж вирізи, як і направляючі, і розділені на камери для відбору проб, кожен такий пристрій прикріплений до верхньої частини однієї з контрлопатей. A column diffusion apparatus contains vertical cylindrical body with return blades and hollow shaft disposed inside it, on which shaft fixed are blades for transportation of the beet pulp, sieve for separation of diffusion juice, pulp distributor, discharge mechanism. In lower, middle and upper parts of the column, in the rows of return blades disposed are mechanisms for the selection of beet pulp samples consisting of guide pipes with segment recesses with mobile pipes disposed inside them, the latter have the same recesses as the guides, and are divided into chambers for the samples selection, and every mechanism is fixed to the upper part of one of return blades.

Опис

Ключові слова

корпус, body, колонний дифузійний апарат, лопать, проба, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, column diffusion apparatus, blade, test

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 8856 Україна, 7 C13D1/10. Колонний дифузійний апарат / Пушанко М. М., Форкун В. В. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u200502369 ; заявл. 16.03.2005; опубл. 15.08.2005, Бюл. № 8.

Зібрання