Склад кисломолочного напою із молочною сироваткою забарвленою (патент на корисну модель №138946)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Склад кисломолочного напою містить молоко, сироватку, закваску. Як сироватка застосовується молочна сироватка забарвлена. Додатково в складі міститься концентрат молочного білка, при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: молоко знежирене 74,58-81,60; молочна сироватка забарвлена 15-20; закваска 3-5 концентрат молочного білка 0,40-0,42. The composition of sour milk drink contains milk, whey, sourdough. Whey colored is used as whey. Additionally, the composition contains a concentrate of milk protein, in the following ratio, wt. %: skim milk 74.58-81.60; whey colored 15-20; leaven 3-5 milk protein concentrate 0.40-0.42.

Опис

Ключові слова

сироватковий напій, whey drink, сироватка забарвлена, whey colored, рослинний коагулянт, plant coagulant, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент 138946UA, МПК А23C9/12 (2006.01) Склад кисломолочного напою із молочною сироваткою забарвленою / Грек О. В., Красуля О. О., Пшенична Т. В. ; власник – Національний університет харчових технологій. – u 2019 06209 ; заявл. 04.06.2019 ; опубл. 10.12.2019, Бюл. № 23.