Новітні технології пакування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дослідження властивостей нових пакувальних матеріалів;   - Аналіз та ефективність використання упаковки для різноманітної продукції;   - Нові розробки вузлів і пристроїв для пакувального обладнання;    - Відходи упаковки - вторинна сировина. Investigation of properties of materials íîâûõ upakovochnыh;   - Analysis and Efficiency Using razlychnoy packaging products;   - Creative New Projects nodes and Device for packaging equipment;    - Waste packaging - vtorychnoe raw materials.

Опис

Ключові слова

пакувальні матеріали, дозатор, тенденції пакування, якість товару, packaging materials, dosimeter, packaging trends, product quality

Бібліографічний опис

Новітні технології пакування : Матеріали доповідей Х Науково-практичної конференції молодих вчених / Національний університет харчових технологій ; Міністерствово освіти і науки України ; Клуб пакувальників України ; АТ «Київський міжнародний контрактовий ярмарок» — К. : НУХТ, 2014. — 62 с.

Зібрання