Дослідження можливості використання м'яса диких тварин в технології фаршевих, делікатесних м'ясопродуктів та напівфабрикатів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сучасні технології передбачають підвищення функціонально-технологічних властивостей м’ясних продуктів з використанням нетрадиційної сировини, а саме м’ясо оленя, страуса, дикого кабана та зайця для виробництва делікатесних комбінованих м'ясопродуктів. Нові відомості по використанню нетрадиційної сировини представляють певну зацікавленість щодо перспективи в зміцненні сировинної бази м'ясної промисловості, в забезпеченні тваринним білком, підвищенні біологічної цінності та виходу продукту. Modern technologies are designed to increase functional and technological properties of meat products using non-traditional raw materials, namely the meat of a deer, ostrich, wild boar and hare for the production of delicious combination of meat products. New information on the use of alternative raw materials represent a certain interest on the prospects for strengthening the resource base of the meat industry, in the provision of animal protein, increasing the biological value and the release of the product.

Опис

Ключові слова

нетрадиційна сировина, м'ясопродукти, alternative raw materials, meat products, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Чайка, Ю. М. Дослідження можливості використання м'яса диких тварин в технології фаршевих, делікатесних м'ясопродуктів та напівфабрикатів / Ю. М. Чайка, Т. Ю. Шміголь, О. Є. Москалюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 76-а наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 12 –13 квітня 2010 р. – К.: НУХТ, 2010. – Ч. 2. – С. 80-81.