Інструмент ситуаційного стратегічного аналізу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто особливості застосування динамічного SWOT-аналізу, його переваги та недоліки. Features of the use of dynamic SWOT analysis, its advantages and disadvantages are considered.

Опис

Ключові слова

стратегічний аналіз, зовнішнє середовище, динамічний SWOT-аналіз, вибір стратегій, стратегічний менеджмент, strategic analysis, environment, dynamic SWOT analysis, choice of strategies, strategic management, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Дунда, С. П. Інструмент ситуаційного стратегічного аналізу / С. П. Дунда // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали ХVІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 квітня 2022 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 18-20.