Вдосконалення системи керування дифузійної станції цукрового заводу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Основним завданням системи автоматизації дифузійної установки є підтримання матеріального балансу, що забезпечує не тільки мінімальні умови нормального функціонування обладнання дифузійної станції, але і отримання оптимальних для конкретних умов концентрації сухих речовин у дифузійному соку і втрат цукру у жомі. The main task of the automation system installation diffusion is to maintain financial balance, which not only provides minimum conditions for the normal functioning of equipment diffusion plant, but getting the best for the specific conditions of the concentration of solids in the juice and sugar losses in the bagasse.

Опис

Ключові слова

цукровий завод, дифузійна станція, система управління, sugar factory, diffusion station, control system, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Сідлецький, В. М. Вдосконалення системи керування дифузійної станції цукрового заводу / В. М. Сідлецький, І. В. Ельперін // Сучасні методи,інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними комплексами : науково-технічна міжнародна конференція, 26-27 листопада. – К. : НУХТ, 2009. – С. 48–49.