Використання комплексних завантажень у водопідготовці для приготування напоїв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено спеціальне фільтрувальне завантаження та можливості його застосування у водопідготовці для лікеро-горілчаного виробництва. Встановлено, основні властивості спеціального завантаження, оптимальні технологічні параметри очищення, які забезпечують одержання води підготовленої згідно з СОУ 15.9-37-237:2005: швидкість потоку при робочому циклі, витрату хлориду натрію на регенерацію. The special filtering boot and its application in water preparation for distillery production have been investigated. The basic properties of special loading, optimal technological parameters of purification, which provide the reception of water prepared in accordance with СОУ 15.9-37-237: 2005, are determined: flow velocity during a working cycle, consumption of sodium chloride for regeneration.

Опис

Ключові слова

лікеро-горілчане виробництво, водопідготовка, завантаження, очищення, вода підготовлена, швидкість потоку, регенерація, liquor production, water preparation, loading, cleaning, water prepared, flow rate, regeneration, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Олійник, С. І. Використання комплексних завантажень у водопідготовці для приготування напоїв / С. І. Олійник, Л. А. Тарасюк, Т. Г. Сівер // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 листопада 2015 р., м. Київ. – К. : Центр учбової літератури, 2015. – С. 92-93.