Вакуум-апарат з пустотілим гідромеханічним інтенсифікатором (Патент на корисну модель № 35053)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вакуум-апарат з пустотілим гідромеханічним інтенсифікатором містить вертикальний циліндричний корпус з сепаратором вторинної пари, паровою камерою з циркуляційною трубою і розміщеним гідромеханічним інтенсифікатором з нижнім приводом, патрубками для подачі сиропу, пари та клапаном для спуску звареного утфелю. Циркулятор виконано у вигляді мішалки з пустотілими лопатями різної довжини, закріпленими на трубовалу, з'єднаному з нерухомим паровим колектором, в яких отвори для борбатажу пари розташовані по радіусах різної величини. A vacuum pan with hollow hydromechanical intensifier comprises vertical cylindrical case with a separator for secondary steam, steam chess with circulation pipe and placed hydromechanical intensifier with lower drive, branch pipes for syrup and steam supply, and valve for sinking of boiled massecuite. A circulator is made as a mixter with hollow blades of different length, fixed on the pipу shaft, connected with immovable steam collector, wherein openings for steam bubbling are located along radiuses of different length.

Опис

Ключові слова

вакуум-апарат, циркулятор, трубовал, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, vacuum apparatus, circulator, shaft, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель 35053 Україна, МПК (2006) C 13 D 1/00. Вакуум-апарат з пустотілим гідромеханічним інтенсифікатором / Пушанко М. М., Литвиненко О. А., заявник та патентовласник НУХТ. - № u 200805298 ; заявл. 23.04.2008 ; опубл. 26.08.2008, Бюл. № 16.

Зібрання