Сучасні стилі дизайну в оформленні інтер'єру закладів розміщення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Основною відмінністю сучасних стилів від «класики» є функціональність поєднана з простотою і легкістю. Найчастіше, сучасні стилі грають на контрасті ознак (колір, матеріал, текстура), але мають загальну підставу за іншими ознаками (загальне розуміння настрою, тектоніки, масштабності). The main difference between modern styles of "classics" functionality is combined with simplicity and ease. Most modern styles of play on the contrast characteristics (color, material, texture), but have a common ground on other grounds (general understanding attitude, tectonics, scale).

Опис

Ключові слова

дизайн, design, інтер'єр, interior, текстура, texture, матеріал, material

Бібліографічний опис

Миць, Ю Сучасні стилі дизайну в оформленні інтер'єру закладів розміщення / Юлія Миць // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХ І столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 532-534.