Роль інноваційної складової потенціалу в економічному розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Довгострокова перспектива економічного розвитку підприємств промисловості на сучасному етапі визначає необхідність переходу до інноваційної економіки. Але такий перехід обмежений недостатністю теоретичного обґрунтування щодо вибору шляхів та способів активіза-цій інноваційно-інвестиційних процесів, ускладнений недосконалістю методологічного апарату для оцінки та визначення ступеня ефективно-сті управління інноваційними проектами. Long term economic development of industrial enterprises at present recognizes the need to transition to an innovative economy. But this transition is limited to failure of the theoretical justification for the choice of ways and means of activism, this innovative investment process is complicated by imperfect methodological apparatus to assess and determine the degree of STI-effective management of innovative projects.

Опис

Ключові слова

економічний розвиток, інноваційні проекти, економіка, economic development of, innovative designs, economy, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Михайленко, О. В. Роль інноваційної складової потенціалу в економічному розвитку / О. В. Михайленко // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2014 р. – Київ : НУХТ, 2014. – С. 28–30.