Особливості реагування на надзвичайні ситуації керівництва малих підприємствах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі проаналізовано особливості організації цивільного захисту на малих підприємствах. Порядок дій керівництва у разі виникнення надзвичайних ситуацій. This paper analyzes the features of civil protection in small businesses. Management procedures in case of emergency.

Опис

Ключові слова

надзвичайна ситуація, mergency, підприємство, business, персонал, personnel, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Володченкова, Н. В. Особливості реагування на надзвичайні ситуації керівництва малих підприємствах / Н. В. Володченкова, О. В. Хіврич // Готельно-ресторанний бізнес: інноваційні напрями розвитку : матеріали Міжнародної науково-практична конференції, 25 - 27 березня 2015 р. – К.: НУХТ, 2015 – С. 228-229.