Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, аналізу і аудиту розрахунків з оплати праці на підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра обліку і аудиту, оплата праці, облік, економічний аналіз, аудит, підприємство, фінансова звітність

Бібліографічний опис

Падалка, О. С. Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, аналізу і аудиту розрахунків з оплати праці на підприємстві : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 071 Облік і оподаткування / Олена Сергіївна Падалка ; наук. керівник Наталія Геннадіївна Слободян. – Київ, 2022. – 73 с.