Забезпечення прибутковості діяльності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Забезпечення динаміки сталого розвитку підприємства визначається його спроможністю здійснювати фінансування відтворювального процесу на розширеній основі. Саме для цього необхідно, насамперед, отримувати прибуток певної величини та якості.

Опис

Ключові слова

динаміка, фінансування, прибуток, якість, динамика, финансирования, прибыль, качество, dynamics, financing, profit, quality, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Ситник, І. П. Забезпечення прибутковості діяльності підприємства / І. П. Ситник, І. В. Саєнко // Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу : ІІ Міжнародна науково-практична конференція, 2011 р. : тези доповідей. – К. : КНЕУ, 2011. – С. 455-457.