Фахова спрямованість викладання математики студентам економічних спеціальностей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1998

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Висвітлені шляхи і методи інтенсифікації навчального процесу викладання математики студентам економічних спеціальностей і підвищення рівня підготовки майбутніх спеціалістів через посилення фахової спрямованості курсу вищої математики.
Highlight the ways and methods of intensifying the educational process of teaching mathematics to students of economic specialties and levels of training of future professionals gain a professional orientation course in higher mathematics.

Опис

Ключові слова

інтенсифікація процессу викладання, фахова спрямованість, фундаментальна математична підготовка, intensification of a process of teaching, professional orientation, fundamental mathematics, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Фахова спрямованість викладання математики студентам економічних спеціальностей / М. А. Мартиненко, О. М. Нещадим, В. М. Сафонов, О. І. Радзієвська, О. В. Островська, Н. В. Крошко // Інтенсифікація навчального процесу у вищих навчальних закладах шляхом використання комп’ютерної техніки, технічних засобів і методів активного навчання : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції, 21-23 жовтня 1998 р. – К.: УДУХТ, 1998. – С. 38-39.