Системи відеоконференцій на підприємствах готельної індустрії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядаються системи відео конференцій як інновація на підприємствах готельної індустрії. Досліджується економічна вигода від проведення різних тематичних заходів з використання новітніх відео конференцій. Video conferencing systems are considered as an innovation in the hotel industry. The economic benefits of conducting various thematic events using the latest video conferences are explored.

Опис

Ключові слова

готель, інновації, відео конференції, готельна індустрія, hotel, innovation, video conferencing, hotel industry, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Чмигова, Н. В. Системи відеоконференцій на підприємствах готельної індустрії / Н. В. Чмигова, Т. А. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених,аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 279.