Розробка системи мотивації працівників

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У зазначеній статті розкрито сутність мотивації праці, наведено приклади забезпечення мотивування працівника та подано моделі оцінки праці персоналу підприємства. There is disclosed the essence of labor motivation in this article, were given the examples of ensuring employ motivation and were given the models job evaluation work of the enterprise.

Опис

Ключові слова

мотивація праці, ефективність праці, якість праці, трудові ресурси, оцінка праці, labor motivation, labor effectiveness, labor motivation, laborquality of labor, labor resources, evaluation work, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Колеснік, Г. Ю. Розробка системи мотивації працівників / Г. Ю. Колеснік, О. І. Відоменко // Україна наукова : матеріали 9-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 21–23 грудня 2012 р. – Київ, 2012. – Ч. 1. – Режим доступу : https://intkonf.org/kand-ekonom-nauk-vidomenko-o-m-kolesnik-g-yu-rozrobka-sistemi-motivatsiyi-pratsivnikiv