Визначення оптимальних умов процесу подрібнення суміші білого і червоного м'яса курятини для збільшення вологозв'язуючої здатності фаршів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Визначено математичну модель, що адекватно описує залежність вологозв'язуючої здатності фаршу з мусіші білого і червоного м'яса курятини у співвідношенні 1:1 від варійованих факторів під час процесу подрібнення. Defined mathematical model that adequately describes the dependence Vologozv'yazuyuchiy ability minced musishi white and red meat chicken in 1: 1 ratio of variable factors during the grinding process.

Опис

Ключові слова

фарш з м'яса курятини, показники якості, активний експеримент, chicken mince-meat, quality parameters, active experiment, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Топольник, В. Г. Визнаячення оптимальних умов процессу подрібнення суміші білого і червонного м’яса курятини для збільшення вологозв’язуючої здатності фаршів / В. Г. Топольник, Н. М. Стукальська // Обладнання харчових виробництв : збірник наукових праць Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – Вип. 1(45). ‒ С. 400‒406.

Зібрання