Альтернативні джерела фінансування інвестиційної діяльності підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Визначено, що джерелами фінансування інвестицій є власні кошти підприємства, банківське кредитування, лізинг тощо. Виявлено особливості кожного джерела фінансування інвестиційної діяльності підприємства. Determined that the source of financing is equity investment company, bank lending, leasing and more. The features of each source of financing investment company.

Опис

Ключові слова

інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційні ресурси, джерела фінансування, прибуток, амортизаційні відрахування, акція, облігація, кредит, лізинг, investing, investment, investment resources, funding, profit, depreciation, stocks, bonds, loans, leasing, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Сілакова, Г. В. Альтернативні джерела фінансування інвестиційної діяльності підприємств / Г. В. Сілакова // Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств : Всеукр. наук.-практ. конф., 21–22 трав. 2009 р., Кривий Ріг. - 2009. - Т. 2. – С. 78–80.