Спроба пошуку відповіді на основну проблеми сучасності -глобального потепління, льодовикового періоду

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

3 часом по мірі поступового збільшення температури і танення льодовиків поступово піднявся рівень світового океану («500м) і підземних вод, збільшилась вологість повітря, з'явились хмари, циклони та антициклони, дощ, вітер, сніг, урагани та тайфуни. По мірі подальшого глобального потеплення вплив катастрофічних явищ буде лише поширюватись. Over time, as the gradual increase in temperature and the melting of glaciers gradually rose sea level ("500 m) and groundwater, increased humidity, clouds appeared, cyclones and anticyclones, rain, wind, snow, hurricanes and typhoons. As further global warming impact of catastrophic events will only spread.

Опис

Ключові слова

глобальне потепління, льодовиковий період, комета, global warming, comet, ice Age, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Арзибов, В. Спроба пошуку відповіді на основну проблеми сучасності - глобального потепління, льодовикового періоду / В. Арзибов, С. В. Кадомський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 215-216.