Розробка алгоритму системи управління багатоасортиментним виробництвом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В даній статті представлені:алгоритмічна структура системи управління,задачі для багато-асортиментного виробництва,пошук оптимального діапазону. An algorithmic structure of the control system, tasks for multi-assortment production of finding the optimal range, structure, product mix manufacturing facilities is proposed.

Опис

Ключові слова

багатоасортиментне виробництво, параметричне управління, структурне управління, багатоагентні системи, multi-assortment production, parametric control, structural control, multi-agent systems, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Говорушко, С. С. Розробка алгоритму системи управління багатоасортиментним виробництвом / С. С. Говорушко, Н. М. Савіцька // Автоматика / Automatics-2012 : матеріали XIX Міжнародної конференції з автоматичного управління, 26–28 вересня 2012 р. – Київ : НУХТ, 2012. – С. 175–176.