Особливості використання технічних засобів митного контролю для реалізації функцій митного регулювання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

технічні засоби, митний контроль, митне регулювання, technical means, customs controls, customs regulations, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Шереметинська, О. В. Особливості використання технічних засобів митного контрою для реалізації функцій митного регулювання / О. В. Шереметинська // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Київ, 14 – 15 березня 2013 р. : тези доп. — К.: НУХТ, 2013. — С. 248-251.