Передумови відродження туризму в Донецький області

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі зроблено оцінку спроможності туристичного потенціалу Донецької області у відродженні туризму в регіоні. In the work done assessing the ability of the tourism potential of Donetsk region in the tourism revival.

Опис

Ключові слова

туристичний потенціал, об'єкти туризму, tourism objects, tourism potential, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Кравцов, С. С. Передумови відродження туризму в Донецький області / С. С. Кравцов // Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди : Міжнародна науково-практична конференція, 7 квітня 2016 р. – К. : КНТЕУ, 2016. – С. 43-45.