Методичні підходи до розробки інноваційної стратегії розвитку підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Струніна, Л. В. Методичні підходи до розробки інноваційної стратегії розвитку підприємства. / Л. В. Струніна // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 22-23 листопада 2012 р. – К.: НУХТ, 2012.

Анотація

Розглянуті та проаналізовані основні типи інноваційних стратегій підприємства та методика їхнього застосування. The main types of enterprises' innovative strategies and methods of their application were reviewed and analyzed.

Опис

Ключові слова

інновація, інноваційна стратегія, інноваційний розвиток, innovation, innovative strategy, innovative development, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис