Удосконалення комплексу маркетингу туристичного підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

комплекс маркетингу, туризм, туристичне підприємство, рекламна кампанія, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Кліменок, А. А. Удосконалення комплексу маркетингу туристичного підприємства : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 242 Туризм / Анастасія Анатоліївна Кліменок ; наук. керівник Вадим Вікторович Баєв. – Київ, 2021. – 106 с.