Оціночні характеристики систем опалення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Згідно зі статистичними даними Україна є енергодефіцитною країною, яка свої потреби в первинних енергоресурсах задовольняє за рахунок власного виробництва лише на 45%, причому в паливно-енергетичному балансі домінує природний газ, частка якого складає до 41%. Проблема неефективного, нераціонального споживання палива та енергії в останні роки є основним питанням виживання та подальшого розвитку готельного бізнесу в Україні. According to statistics enerhodefitsytnoyu Ukraine is a country that their primary energy needs satisfied by domestic production only 45%, and in the energy balance is dominated by natural gas, whose share is 41%. The problem of inefficient, wasteful fuel and energy in recent years is a major issue and survival further development of hotel business in Ukraine.

Опис

Ключові слова

енергоресурси, виробництво, опалення, heating, production, energy, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Береза, В. В. Оціночні характеристики систем опалення / В. В. Береза, О. А. Коваль // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 588.