Тенденції розвитку технології хлібобулочних виробів із заморожених тістових напівфабрикатів

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

При обробленні дріжджів яєчним жовтком газоутворювальна здатність в тісті практично не змінювалась в процесі зберігання заморожених напівфабрикатів впродовж 30 діб і залишалась на первинному рівні, що підтверджує зміцнення мембран дріжджових клітин і відповідно підвищення їх кріорезистентних властивостей. When cutting yeast egg yolk hazoutvoryuvalna ability in the test did not change during storage of frozen food for 30 days and remained at the primary level, confirming the strengthening of the membranes of yeast cells and therefore increase their kriorezystentnyh properties.

Опис

Ключові слова

кафедра готельно-ресторанної справи, заморожені напівфабрикати, тістові напівфабрикати, хлібобулочні вироби, frozen ready meal, dough semi, baked goods

Бібліографічний опис

Роглєв, Й. Й. Тенденції розвитку технології хлібобулочних виробів із заморожених тістових напівфабрикатів / Й. Й. Роглєв, В. Ф. Доценко // Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу : матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29 жовтня 2013 р. – К.: НУХТ, 2013. – С. 89-90.