Систематизація функцій ціни в умовах ринкового господарювання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

ціна, функції ціни, price, functions of price, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Крайнюченко, О. Ф. Систематизація функцій ціни в умовах ринкового господарювання / О. Ф. Крайнюченко, Т. Г. Бєлова // Проблеми економіки підприємств в умовах сталого розвитку : тези доповідей VI Міжнар. наук.-практ. конф. – К.: – НУХТ, 2010. – С. 41-42.