Економічний механізм забезпечення продовольчої безпеки в умовах міжнародної інтеграції Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню теоретичних положень і розробленню практичних рекомендацій шодо удосконалення економічного механізму забезпечення продовольчої безпеки країни в умовах розвитку міжнародних інтеграційних процесів.

Опис

Ключові слова

економічний механізм, агропродовольчий комплекс, продовольча безпека, державне регулювання, экономический механизм, агропродовольственный комплекс, продовольственная безопасность, государственное регулирование, economic mechanism, agn-industrial complex, food security, state regulation

Бібліографічний опис

Пугачов, В. М. Економічний механізм забезпечення продовольчої безпеки в умовах міжнародної інтеграції У крайні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Пугачов Володимир Миколайович. - Київ, 2015. – 23 с.