Управління маркетинговою товарною політикою підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

підприємство харчової промисловості, маркетингова товарна політика, матриця Бостонської консалтингової групи, конкурентоспроможність товару, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Кучерява, І. В. Управління маркетинговою товарною політикою підприємства : кваліфікаційна робота ... магістра : 075 Маркетинг / Інна Володимирівна Кучерява ; наук. керівник Андрій Володимирович Никоненко. – Київ, 2021. – 109 с.