Випробовування радіоканалів для рухомого складу АТП

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для побудови ланок зв'язку між рухомими учасниками виникає гостра необхідність побудови швидких та надійних каналів передавання даних. Для розв'язку задачі необхідно обрати, обґрунтувати, модернізувати та впровадити на пробне тестування відповідного апаратно-програмного комплексу, що стане не від'ємною ланкою динамічної ІС в АТП. To build communication links between mobile participants there is an urgent need to build a fast and reliable data connection. For the solution of the problem must be selected, ground, upgrade and implement a trial testing the appropriate hardware and software system that will be an integral element of dynamic IP in ATP.

Опис

Ключові слова

радіоканали, рухомий склад АТП, випробовування, airwaves, ATP rolling stock, testing, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І., кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Олещенко, Л. М. Випробовування радіоканалів для рухомого складу АТП / Л. М. Олещенко, А. О. Мошенський // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, 27 лист. 2014 р.– К. : НУХТ, 2014. – С. 72-73.