Методичні підходи обліку, аналізу та аудиту наявності, стану та використання запасів підприємств промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра обліку і аудиту, запаси, виробничі ресурси, інвентаризація, первісна вартість, виробнича собівартість, первинні документи, фінансова звітність, техніко-економічний аналіз, користувачі інформації, аудит виробничих запасів, аудиторські процедури, аудиторський висновок

Бібліографічний опис

Корніяка, Ю. С. Методичні підходи обліку, аналізу та аудиту наявності, стану та використання запасів підприємств промисловості : кваліфікаційна робота ... магістра : 071 Облік і оподаткування / Юлія Сергіївна Корніяка ; наук. керівник Ольга Валеріївна Михайленко. – Київ, 2022. – 119 с.