Одержання карбонових кислот тієнопіримідинового ряду гідролізом відповідних естерів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

тієнопіридин, циклізація, флуор, гідроліз естерів, органічний синтез, ЯМР спектроскопія, thienopyridine, cyclization, fluorine, hydrolysis, organic synthesis, ester, NMR spectroscopy, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Ярош, М. Одержання карбонових кислот тієнопіримідинового ряду гідролізом відповідних естерів / М. Б. Ярош, С. О. Ковальова // Наукові здобутки молоді вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч.2. – С. 404.