Удосконалення матеріально- технічного забезпечення підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Виробництво на сучасному етапі являє собою складний процес, що потребує постійного та своєчасного забезпечення засобами виробництва (сировиною, матеріалами, паливом, електро- та теплоенергією, машинами та обладнанням), необхідними для виготовлення продукції, надання послуг або виконання інших робіт. Production at this stage is a complex process that requires constant and timely provision of the means of production (raw materials, fuel, electricity and heat, machinery and equipment) required for the manufacture of products, services or other activities.

Опис

Ключові слова

виробництво, сировина, обладнання, production, raw, equipment

Бібліографічний опис

Барчі, В. І. Удосконалення матеріально-технічного забезпечення підприємства / В. І. Барчі // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конф., 19-20 листопада 2014 р. : тези доп. - К.: НУХТ, 2015. – С. 141-142.